Figures of Memory. Reading, Experience, Emotions

Nous avons le plaisir d’annoncer le programme du colloque international Figures of Memory. Reading – Experience – Emotions. Books for Children and Young Adults − Theory and Practice of Reception  (IV) qui se tiendra du 1er au 3 juin 2018  à l’institut de philologie polonaise de l’université de Wrocław (pl. Nankiera 15, Wrocław, Poland).

June, 1 (Friday)

8.45 – 9.15 Nehring Hall, Opening Conference: Dean of the Faculty of Letters: prof. Marcin Cieński
Vice-Director of Polish Studies Department: prof. Justyna Bajda
Organizers: Dorota Michułka / Xavier Mínguez López / Weronika Kostecka / Anita Wincencjusz-Patyna / Angela Bajorek

9.15 – 11.15 PLENARY SESSION I. Memory and its Mechanisms Nehring Hall
Chair: Anastasia Ulanowicz

Przemysław Wiszewski (University of Wroclaw), Memory and history – how to remember past days?

Katarzyna Liszka (University of Wroclaw), Sentimentality and the ethics of memory: A case of nostalgia

Winfred Kaminski (TH Köln), The crucial role of emotions, when reading stories or watching films. Experiencing the works of Alfred Weidenmann (1916-2000)

10.45 – 11.15 Discussion

11.15 – 11.30 Coffee break

 

11.30 – 13.30 PLENARY SESSION II. Figures of Memory in Picturebooks

Nehring Hall
Chair: Xavier Mínguez López

Junko Yokota (National-Louis University, Chicago), Memory in Japanese picturebo

Janet Evans (UK, Independent Scholar), “Memory is the library of the mind”: Representations of memory in picturebooks

Anita Wincencjusz-Patyna (The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design), What do illustrations remember?

13.00 – 13.30 Discussion

13.30 – 15.00 Lunch, ul. Kuźnicza 42, Restaurant „LEPIONE”

15.00 – 16.30 PARALEL SESSIONS (IN ENGLISH AND IN POLISH)

Panel 1. Memory and (Self)Education Nehring Hall
Chair: Hans-Heino Ewers

Panel 2. Memory and Postmemory in Children’s and YA Literature about War and Holocaust

Sala 25
Chair: Macarena García-González

Panel 3. Literackie mity pamięci Sala 145 Moderator: Krystyna Zabawa

Kimberly McFall and Isaac Willis Larison (Marshall University),

Running Head: Multicultural education through religious imagery

Krzysztof Rybak (University of Warsaw), Shaping the memory of Irena Sendler in Polish children’s literature

Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Warszawski), Pakt memorialny, czyli mity pamięci

Justyna Deszcz-Tryhubczak (Anglia Ruskin University / University of Wroclaw) and Mateusz Marecki (Jilin University), Productive remembering of Polish childhoods: Child-adult memory-work with the school literary canon

Jeanette Hoffmann (Technische Universität Dresden), The historical youth novel Malka by Mirjam Pressler and its reception by students in Germany and in Poland

Jolanta Ługowska (Uniwersytet Wrocławski), Pamięć rodzinna w „Jeżycjadzie” Małgorzaty Musierowicz

Wojciech Małecki (University of Wroclaw), The sleeper effect, or how to forget a book to make it change your mind

Anna Maria Czernow (University of Warsaw), Postmemory and artistic provocation in „Lejren” by Oskar K.

Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski), Pamięć jako przedmiot refleksji we wspomnieniach o dzieciństwie

16.00 – 16.30 Discussion

16.00 – 16.30 Discussion

16.00 – 16.30 Dyskusja

June, 2 (Saturday)

9.00 – 11.00 PLENARY SESSION III. Dimensions of Memory in Children’s Literature / Nehring Hall Chair: Hans-Heino Ewers

Tzina Kalogirou (National and Kapodistrian University of Athens), Time lost and time regained in contemporary children’s literature

Xavier Mínguez López (Universitat de València), Looking for lost paradises. Time and space in Catalan Children’s Literature

Macarena García-González (Universidad Católica de Chile), The emotional politics of memory. Children’s literature and the renderings of violence

10.30 – 11.00 Discussion

11.00 – 11.20 Coffee break

11.20 – 13.10 PARALEL SESSIONS (IN ENGLISH AND IN POLISH)

Panel 4. Visualising Memory Nehring Hall
Chair: Tzina Kalogirou

Panel 5. Experiencing the Present and the Past in Children’s and YA Literature. Part I
Room 25
Chair: Kimberly McFall

Panel 6. Dziecko i dziecięcość wobec pamięci Sala 145
Moderator: Małgorzata Latoch-Zielińska

Cécile Boulaire (Université François-Rabelais), Memory and remembrance in children’s picturebooks

Krystyna Zabawa (University Ignatianum in Krakow), Figures of memory in books for children about the Great War – Polish and English perspective

Angela Bajorek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),

Zabawka jako historyczny artefakt w niemieckiej literaturze dziecięcej

Hanna Dymel-Trzebiatowska (University of Gdańsk), Memory visualized. A comparative analysis of iconotexts in selected Nordic picturebooks

Olga Bukhina (USA, Independent Scholar), Reclaiming the history: The Soviet past in contemporary Russian children’s books

Małgorzata Chrobak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie), Kiedy byłam mała…, czyli fotografia jako nośnik pamięci oraz historii rodzinnej
w tekstach o PRL-u

Małgorzata Cackowska (University of Gdańsk), Reinterpretation of the memory of Maurice Sendak’s childhood in his trilogy “Wild Things”

Emiliya Ohar (Academy of Publishing and Printig, Lviv),

Destruction of the Soviet myth of the Great War: Reflections in contemporary Ukrainian children’s literature

Paweł Mackiewicz (Uniwersytet Wrocławski), „W ubranku do komunii został zakopany”. Dariusza Suski (poważne) zabawy z pamięcią

Marnie Campagnaro (University of Padova), Houses of memory and object biographies: Stories and strategies in Italian picturebooks

Weronika Kostecka (University of Warsaw), Experiences from the past – messages for the future: Images of totalitarianism in Polish postmodern fairy tales

Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna (Uniwersytet Wrocławski), Pamięć miejsca najbliższego w projekcie uczniowskim

12.40 – 13.10 Discussion

12.40 – 13.10 Discussion

12.40 – 13.10 Dyskusja

13.10 – 14.40 Lunch, ul. Kuźnicza 42, Restaurant „LEPIONE”

14.40 – 16.10 PARALEL SESSIONS (IN ENGLISH AND IN POLISH)

Panel 7. Dealing with 20th Century German Traumata: Nazi Germany and the GDR in Visual Narrations

Nehring Hall Chair: Winfred Kaminski

Panel 8. Pamięć i postpamięć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej o wojnie i Zagładzie. Część I

Sala 25 Moderator: Angela Bajorek

Panel 9. Literacka pamięć dziecięca i pamięć w literaturze dziecięcej

Sala 145 Moderator: Małgorzata Chrobak

Sonja E. Klocke (University of Wisconsin), Looking at the GDR past to determine the future: The political intensions of twenty- first century German graphic novels for Young Adults

Izabela Funk (Uniwersytet Gdański), Figura literackiej pamięci katastrofy i czasu w literaturze. Intertekstualna rozmowa Marcina Szczygielskiego z Herbertem George’em Wellsem

Kamil Nolbert (Uniwersytet Wrocławski), Dlaczego Otwock rymuje się z sosną? Przestrzeń – czas – pamięć (uwagi o Piotra Sommera wierszach dla dzieci)

Farriba Schulz (Universität Potsdam), Sois gentil et tiens courage! Reshaping Anne Frank’s Diary through new imagery

Ewa Kuliś (Uniwersytet Gdański), Pamięć o holokauście w opowieściach przeznaczonych dla młodego czytelnika

Alicja Ungeheuer-Gołąb (Uniwersytet Rzeszowski),

Literacka pamięć dziecka

Ada Bieber (Humboldt-Universität zu Berlin), Antifascist cinema for youth: Nazi Germany and the Holocaust in DEFA films for children and Young Adults

Monika Graban-Pomirska (Uniwersytet Gdański), Pamięć, trauma, ideologia. Prezentacje doświadczenia okupacyjnego w powojennej prozie dla młodzieży

Aleksandra Bednarowska (Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie), Bajkowy świat sztetl w książkach dla dzieci Simmsa Tabacka

15.40 – 16.10 Discussion

15.40 – 16.10 Dyskusja

15.40 – 16.10 Dyskusja

19.00 – 22.00 – DINNER, ul. Kuźnicza 42, Restaurant „LEPIONE”

June, 3 (Sunday)

9.00 – 10.20 PLENARY SESSION IV. Memory, Experiences, and Emotions in Children’s and Youth Literature Nehring Hall
Chair: Ada Bieber

Isaac Willis Larison (Marshall University), Goodbye: An examination of cultural texts intended for Young Readers on the subject of memory, emotion, and loss

Anastasia Ulanowicz (University of Florida), Temporality, memory, and “Warped Mourning” in Eugene Yelchin’s “Breaking Stalin’s Nose”

10.00 – 10.20 Discussion

10.20 – 10.30 Coffee break

10.30 – 12.00 PARALEL SESSIONS (IN ENGLISH AND IN POLISH)

Panel 10. Experiencing the Present and the Past in Children’s and YA Literature. Part II

Nehring Hall Chair: Isaac Willis Larison

Panel 11. Pamięć i postpamięć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej o wojnie i Zagładzie. Część II

Sala 25
Moderator: Małgorzata Wójcik-Dudek

Panel 12.Pamięć poza schematami Sala 145
Moderator: Weronika Kostecka

Valeria De La Vega (University of British Columbia in Vancouver),

Uncovering memories of the present and the past through illustrations and text in “Los Irlandeses”

Agnieszka Karczewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski),

Pamięć przestrzeni getta i kryjówki w przeznaczonych dla dzieci narracjach o Zagładzie

Katarzyna Slany (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),

Pamięć zwierząt i pamięć o zwierzętach we współczesnej literaturze dla dzieci

Justyna Kowal (University of Wroclaw), Memory figures in Austerlitz by Winfied Georg Sebald – reception of youthful reader

Małgorzata Latoch-Zielińska (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej), Pamięć o powstaniu warszawskim na przykładzie odbioru przez młodych czytelników wybranych tekstów kultury

Sabina Świtała (Uniwersytet Wrocławski), Herstoria a literatura dla dzieci

Michał Czajkowski (University of Warsaw), Do you remember that time? James Dashner’s “The Maze Runner” in light of Plato’s anamnesis theory

Agnieszka Kania (Uniwersytet Jagielloński), Literacka realizacja pamięci o Zagładzie w amerykańskich książkach dla dzieci na przykładzie „Four Perfect Pebbles” i „Gabi’s Dresser”

Sylwia Kondek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),

Funkcja pamięci (oraz wspomnień) seniorów Borejko
w kształtowaniu osobowości oraz światopoglądu ich dzieci i wnuków

11:30 – 12:00 Discussion

11:30 – 12:00 Dyskusja

11.30 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 12.20 Coffee break

12.20 – 14.10 PARALEL SESSIONS (IN ENGLISH AND IN POLISH)

Panel 13. Memory, Theater and Performance Nehring Hall
Chair: Xavier Mínguez López

Panel 14. Historia jako doświadczenie i doświadczanie Sala 25
Moderator: Wojciech Małecki

Panel 15. Pamięć i emocje w edukacji literackiej

historycznej – głosy nauczycieli i studentów Sala 145
Moderator: Sabina Świtała

Piotr Rudzki (University of Wroclaw), Theater as a space for the protection/cultivating of repressed history

Małgorzata Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski), Historycy i historia wobec pamięci

Łukasz Gregorowicz (SP 107)

Aphrodite Andreou, Alexia Papacosta, Ioanna Blouti (Athens University), The theatrical memory of 5th grade Primary school pupils

Wojciech Browarny (Uniwersytet Wrocławski), Turystyka literacka na Dolnym Śląsku

Anna Ziemiańska-Sulima (GIM29 i SP29)

Maria Luisa Alonso Soroa (University of Cambridge), Poetry, memory and performance

Karolina Fijołek (Uniwersytet Gdański), Transformacje figur pamięci w „Czarnych sezonach” Michała Głowińskiego

Małgorzata Król (SP 66)

Magdalena Gołaczyńska (Uniwersytet Wrocławski), Memory of the sites and smells of the childhood. Theatre performance also with the participation of children

Agnieszka Kłos (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu), O wszystkim, co żyje – przepisywanie obozu we wspomnieniach dzieci i młodzieży z KL Auschwitz

Daria Murlikiewicz (ZS nr 14)

14.10 – 14.40 Coffee break (with sandwiches)

14.40 – 16.10 PARALEL SESSIONS (IN ENGLISH AND IN POLISH)

Panel 16. Constructions and Mechanisms of Memory in Popular

Culture
Nehring Hall
Chair: Marnie Campagnaro

PANEL 17. Pamięć i wartości

Sala 25 Moderator: Ryszard Waksmund

Panel 18.Doświadczanie teraźniejszości i przeszłości

w literaturze dziecięcej i młodzieżowej Sala 145
Moderator: Paweł Mackiewicz

Michał Wolski (University of Wroclaw), Between memory and coherence. The phenomenon of retcon in Marvelcomics

Mirosława Wawrzak-Chodaczek i Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski) – Wartości historyczne jako figury pamięci – o strategiach przekazu

Agata Mirecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),

Artystyczna kreacja obrazów dzieciństwa w dramacie Rolanda Schimmelpfenniga „Die Biene im Kopf

Adam Flamma (University of Wroclaw), Only the marketing trick? Educational mode and simulation aspect of video games as an educational tool?

Iwona Morawska (Uniwersytet Wrocławski), Jak i dlaczego ocalać od zapomnienia dawne lektury dla młodych czytelników?

Agnieszka Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), O (nie)pamiętaniu w twórczości Marty Tomaszewskiej

Caroline Wittig (Technische Universität Dresden), Remembering mystical characters – Children’s and Young Adults’ perspectives on the golem as represented in literature and media

15.20 – 15.40 Dyskusja

Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski), Pamięć domu w tekstach o migracjach

15.40 – 16.10 Discussion

 

15.40 – 16.10 Dyskusja

 

16.20 CLOSING CONFERENCE / ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
Nehring Hall
Dorota Michułka / Xavier Mínguez López / Weronika Kostecka / Anita Wincencjusz-Patyna / Angela Bajorek Information about publication – journal „Filoteknos”

Cécile Boulaire

maître de conférences HDR à l'Université de Tours, est spécialisée en littérature pour la jeunesse.

More Posts - Website


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search